Jak Urząd Skarbowy sprawdza faktury

Faktury stanowią istotny dokument w procesie rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Urząd Skarbowy, jako organ odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości tych rozliczeń, posiada uprawnienia do sprawdzania faktur w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi. W tym artykule omówimy, w jaki sposób Urząd Skarbowy przeprowadza kontrole faktur i jakie czynniki mogą wywołać taką kontrolę.

Kontrola dokumentacji podatkowej

Urząd Skarbowy ma prawo i obowiązek przeprowadzania kontroli dokumentacji podatkowej, w tym faktur, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami podatkowymi. Podczas kontroli Urząd Skarbowy może zbadać oryginały lub kopie faktur oraz inne dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi. Przykładowe czynniki, które mogą spowodować kontrolę faktur przez Urząd Skarbowy, to:

 • Wysoka wartość faktur
 • Nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych
 • Niezgodności wewnątrz firmy lub między firmami
 • Podejrzenia dotyczące unikania opodatkowania

Weryfikacja zgodności faktur z przepisami

Podczas kontroli Urząd Skarbowy sprawdza zgodność faktur z przepisami podatkowymi. Oznacza to, że dokładnie analizuje treść faktur, aby upewnić się, że spełniają one określone wymagania. Przykładowe aspekty, które mogą być weryfikowane, to:

 • Poprawność danych sprzedawcy i nabywcy
 • Obecność niezbędnych informacji na fakturze, takich jak numer, data, opis towarów lub usług
 • Zgodność stawek podatku VAT
 • Prawidłowe obliczenie kwoty podatku

Weryfikacja rzetelności transakcji

Urząd Skarbowy może również przeprowadzić weryfikację rzetelności transakcji, które są uwzględnione na fakturach. Oznacza to, że analizuje, czy transakcje faktycznie miały miejsce i czy były zgodne z rzeczywistością. Przykładowe czynniki, które mogą być brane pod uwagę podczas weryfikacji transakcji, to:

 • Uzasadnienie ekonomiczne transakcji
 • Dostarczenie dokumentów potwierdzających realizację transakcji
 • Zgodność cen transakcyjnych z rynkowymi
Zobacz też:  Za co urząd skarbowy może zabrać pieniądze z konta

Konsekwencje kontroli faktur

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w fakturach, Urząd Skarbowy może podjąć różne środki zaradcze. Mogą one obejmować:

 • Wystawienie decyzji o zobowiązaniu do uiszczenia dodatkowego podatku
 • Nałożenie sankcji finansowych w przypadku naruszenia przepisów podatkowych
 • Rozpoczęcie postępowania karnej w przypadku stwierdzenia działań o charakterze przestępczym
 • Zasugerowanie poprawek i wprowadzenie zmian w dokumentacji podatkowej

Jak często Urząd Skarbowy przeprowadza kontrole faktur?

Częstotliwość kontroli faktur przez Urząd Skarbowy zależy od wielu czynników, takich jak skala działalności przedsiębiorstwa, ryzyko podatkowe i wcześniejsze historie nieprawidłowości. Nie ma ustalonego harmonogramu kontroli, ale przedsiębiorcy powinni być gotowi na możliwość przeprowadzenia takiej kontroli w dowolnym momencie.

Czy mogę odmówić udostępnienia faktur podczas kontroli Urzędu Skarbowego?

Nie, przedsiębiorcy mają obowiązek udostępnić Urzędowi Skarbowemu faktury oraz inne dokumenty podatkowe w przypadku przeprowadzania kontroli. Odmowa udostępnienia dokumentów może skutkować nałożeniem sankcji finansowych lub podjęciem innych środków zaradczych przez Urząd Skarbowy.

Jak mogę się przygotować do kontroli faktur przez Urząd Skarbowy?

Aby przygotować się do kontroli faktur, przedsiębiorcy mogą podjąć następujące działania:

 • Prowadzenie dokładnej i zgodnej z przepisami dokumentacji podatkowej
 • Przechowywanie faktur i innych dokumentów przez określony czas
 • Zapewnienie poprawności i kompletności danych na fakturach
 • Regularne monitorowanie i weryfikowanie procesów związanych z wystawianiem i księgowaniem faktur

Czy Urząd Skarbowy może przeprowadzić kontrolę faktur online?

Tak, Urząd Skarbowy posiada możliwość przeprowadzenia kontroli faktur online, szczególnie w przypadku e-faktur i systemów elektronicznej wymiany dokumentów. Przedsiębiorcy powinni być przygotowani na możliwość takiej kontroli i zapewnić dostęp do odpowiedniej dokumentacji elektronicznej.


Zobacz także:

Zobacz też:  Jak zmienić urząd skarbowy?

Photo of author

Mariusz

Mariusz jest ekspertem w dziedzinie biznesu i finansów. Na swoim blogu dzieli się swoją wiedzą na temat strategii biznesowych, zarządzania finansami oraz inwestowania. Jego artykuły są pełne praktycznych wskazówek i inspirujących historii sukcesu, które pomagają czytelnikom osiągać finansową niezależność i rozwijać swoje przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz